LLO


Valbyejendommene er medlem hos LLO hvilket giver en række fordele for beboerne.

Hvad er LLO’s opgave?

  • At varetage medlemmernes interesser i private og almene udlejningsboliger, i andelsboliger, ungdoms- og ældreboliger samt i erhvervslejemål.
  • At varetage medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder.
  • At arbejde for bedre boligmiljøer.
  • At fremme lejernes indflydelse og medbestemmelsesret.


Kontaktoplysninger for beboere
Joan Jensen
Tlf. 33113075
Hjemmeside: www.lloh.dk

Medlemsnet
Bruger: llomedlem
Kode: Kan udleveres af ejendomskontoret.